kiidokii.nl

online keuren

Vinkje, krabbel, klaar

Met Okiidokii.nl wordt het een fluitje van een cent om keuringsformulieren in te vullen, af te handelen en online te delen binnen de eigen organisatie. Dit neemt een hoop administratief routinewerk uit handen, zodat vakmensen zich kunnen focussen op de kern van hun werk, daar waar hun kennis en ervaring belangrijk is. Bovendien zorgt u met Okiidokii.nl dat u uw administratie altijd op orde heeft, dat deze gemakkelijk beschikbaar is voor ieder die de informatie nodig heeft en dat u de bescherming van data in eigen hand heeft.

Okiidokii.nl werkt op alle platformen

Gebruik

Met Okiidokii.nl kunnen vlootlijsten eenvoudig worden bijgehouden, zijn deadlines inzichtelijk, is plannen simpel en overzichtelijk en is afmelden van keuringen naar de keuringsorganisatie één druk op de knop. Alle informatie rond keuring is te allen tijde voor iedereen in de organisatie online beschikbaar. De administratie van vlootlijsten en keuringen heeft u 'als vanzelf' op orde. Altijd actueel, toegankelijk en overzichtelijk. Kortom tijdsbesparend ... simpel.

Data online delen

Data van vlootlijsten en keuringen kunnen online gedeeld met externe partijen die een aansluiting hebben op Okiidokii.nl. Vlootlijsten en keuringsgegevens kunt u zo gemakkelijk toegankelijk maken voor uw klant en andere belanghebbenden. Communicatie en samenwerken, binnen de eigen organisatie en met andere partijen, wordt een stuk eenvoudiger.

Gegevensbescherming

Met Okiidokii.nl heeft u de bescherming van uw data helemaal in eigen hand. De data-eigenaar bewaart de data op de eigen database server of naar keuze 'in de cloud', en heeft daarover de volledige zeggenschap. Okiidokii.nl zelf geeft slechts 'views' op die data. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat data voor andere doeleinden worden gebruikt. Uw klanten en eventuele andere betrokken partijen kunt a naar eigen keuze toegang verlenen - en weer intrekken. Simpel!

Kosten

Ook het abonnementsmodel van Okiidokii.nl is simpel. Per gekeurd object betaalt u € 1,—.*

Aansluiten op Okiidokii.nl kost eenmalig € 1050,--. Daarmee krijgt uw organisatie toegang voor maximaal 100 gebruikersaccounts**. Aan partijen die aangesloten zijn op Okiidokii.nl kunt u toegang geven tot vlootlijsten en keuringsgegeven. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

* Alleen als u in een maand minder dan 100 objecten keurt betaalt u een basisbedrag van € 100,— voor die maand
** Grotere aantallen mogelijk in overleg

Meer weten

Als u wilt weten hoe uw organisatie gebruik kan maken van Okiidokii, vul dan onderstaand formulier in. U kunt ook een mailtje sturen naar info@okiidokii.nl.

Bedrijf:
Naam:
Telefoon:
E-mail:
Toelichting: